സൗജന്യ സന്ധിരോഗ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ്

ക്യാമ്പിന്റെ സവിശേഷതകൾ

 • രജിസ്‌ട്രേഷനും ഒ.പി യും തികച്ചും സൗജന്യം
 • BMD(അസ്ഥിബല പരിശോധന) സൗജന്യമായിരിക്കും
 • എക്സ്-റേ ക്കും രക്ത പരിശോധനക്കും 50% മാത്രം
 • ക്യാമ്പിൽ നിന്നും സർജറിക്ക്‌(TKR/THR) വിധേയരാകുന്ന രോഗികൾക്ക്സ
 • ർജറി ചിലവിന്റെ 50% മാത്രം (Implant, മരുന്നും ഒഴികെ)

സർജറിയുടെ സവിശേഷതകൾ
 • ലോകോത്തര ഗുണനിലവാരത്തിന് ക്വാളിറ്റി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (QCI) NABH
 • അംഗീകാരം ലഭിച്ച മഞ്ചേരിയിലെ ഏക ആശുപത്രി
 • 24*7 പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഗ പരിചരണ വിഭാഗം
 • MODULAR ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ
 • 1000 ൽ പരം സന്ധി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ  ചെയ്ത്പരിചയ സമ്പന്നരായ സർജൻമാർ
 • അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാനന്തരപരിചരണ വിഭാഗംശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി സൗകര്യം
 • കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയും (KASP), മെഡിസെപും മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യങ്ങളും 
 • Bajaj EMI വഴി ചികിത്സാ തുക തവണകളായി അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്਀

Author
Admin

© 2019 MALABAR. All Rights Reserved. |  developed and maintained by CVS Info Solutions Pvt. Ltd